Home Werkwijze Kostprijs Realisaties Voorwaarden

Werkwijze


Planning,  aanvraag  domeinnaam,  bepalen van  webruimte  en  mailboxen.

Na een  eerste  contact  gaan  wij  alvast kijken wat de  mogelijkheden  zijn.


Bespreking van de inhoud en layout.

We  onderzoeken waar uw wensen en  voorkeuren  aansluiting vinden bij onze

bevindingen en de snelste weg naar nieuwe klanten. In deze fase is er sprake

van vrijblijvend onderzoek om te zien wat mogelijk is.


Ontwikkeling van uw website, input teksten en foto's.

Als  de  mogelijkheden  doorgenomen  zijn,  wordt  er  een  kostenbegroting

opgesteld  waarna we snel  stappen  zetten om uw  website te  ontwikkelen.

Eenvoudig communiceren via email maakt het mogelijk om effectief te werken

waarbij u steeds op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.


Publicatie van uw website